For dig med
smerter

Øfeldt-Metodens® individuelle, intensive og målrettede øvelser styrker din muskulatur effektivt.

Målet er at få dig smertefri, så der opnås bedre livskvalitet og større fysisk overskud.

Intensiv, individuel og målrettet behandling

Når muskler gør ondt, er det ofte et nødråb om, at de er svækkede og ikke i stand til at klare dagligdagen. Vi styrker muskulaturen effektivt for at opnå varig aflastning af både muskler, knogler, led og ledbånd. Samtidig forbedres blodcirkulationen i muskulaturen. Smerterne forsvinder ofte hurtigt, og du vil opleve en bedre livskvalitet med større fysisk overskud og udholdenhed i hverdagen.

På Øfeldt Centrene, vil du opleve en langt mere intensiv, effektiv og meget mere målrettet tilgang end ved andre behandlingsformer.

Træningsterapeuten hjælper dig under hele behandlingen, så øvelserne udføres korrekt, og den rette muskulatur optrænes. Vores specialredskaber og de mere end 450 forskellige øvelser i op til 25 forskellige udgaver gør det muligt at lejre patienten, så der tages hensyn til dine smerter og netop dine behov tilgodeses.

Næsten alle typer smerter i bevægeapparatet afhjælpes af en stærk og balanceret muskulatur. De fleste smerte-patienter, som henvises til Øfeldt Centrene, er patienter med rygsmerter – LÆS MERE HER OM RYGBEHANDLINGEN. Dog behandler vi hver dag mange forskellige lidelser, herunder også arbejdsskader og sportsskader, med dokumenteret gode resultater, bl.a.:


Øfeldt-Metoden® patenteret og dokumenteret

– Grundig undersøgelse af patientens funktion, muskelstyrke og bevægelighed – kun 2-3 % har oplevet tilsvarende andre steder fx. hos neurolog.

– Individuel og detaljeret behandlingsplan for hver patient.

– Klinisk instruks og retningslinjer for både undersøgelse og behandling.

– Øvelser og ”dosis” dokumenteres ved hver behandling, hvilket gør behandlingen sporbar og giver overblik over øvelsernes virkning både hos den enkelte og generelt.

– Den intensive og målrettede behandling sikrer effektiv styrkelse, samt at stærkere muskler ikke tager over for de svage, når øvelserne udføres.

– Træningsterapeuten behandler og assisterer kun én patient ad gangen, så der sker fuld sammentrækning af den svage muskulatur under øvelserne, og patienten får optimalt udbytte.

– Øfeldt-Metoden® bygger på mere end 450 forskellige øvelser med op til 25 variationsmuligheder.


Rygbehandlingen

Øfeldt startede allerede i 1975 med at specialisere sig i målrettet optræning af rygpatienter. Resten af det danske behandlingssystem begyndte først at interessere sig for egentlig optræning af ryggen ca. 15 år senere. Dette faglige forspring og de veldokumenterede resultater medførte offentligt tilskud til Øfeldt-Metoden®.

Rygbehandlingen efter Øfeldt-Metoden® adskiller sig fra den almindelige rygbehandling ved følgende kendetegn:


1

Øvelserne styrker muskulaturen på bagsiden af ryggen, som gør ondt, fordi hverdagens ensidige fremadbøjning af ryggen forlænger og udtrætter rygmusklerne. Når ryggen bøjes fremover, presses indholdet af diskusskiverne (diskuskernen) bagud, med øget risiko for diskusprolaps, hvis man er disponeret for dette (figur B). Derfor trænes bug- og hoftebøjemuskulatur ikke, og udstrækning af ryg- og sædemuskulaturen undlades.

Fig. a / Normal

Fig. b / Flexion/ Foroverbøjning
Fig. c / Extension/Bagoverbøjning

2

Under rygøvelserne løftes ryggen ikke kun op til normalstilling, men bøjes, med hjælp fra behandleren, yderligere bagover, i den udstrækning, bevægelighed og smerter tillader det. Derved udnyttes ryggens fulde bevægelighed, og ryg- og sædemuskler opnår fuld sammentrækning.

Denne, så vidt muligt, fulde bagoverbøjning af ryggen forkorter og opstrammer ryg- og sædemusklerne, så hverdagens fremadbøjede mønster modvirkes. Samtidig påvirkes diskusskiverne hensigtsmæssigt, fordi bagoverbøjningen presser indholdet af diskusskiverne (diskuskernen) fremefter, og risiko for diskusprolaps mindskes (fig. C).

3

Behandleren hjælper patienten under øvelserne ved at løfte den del af kropsvægten, som patienten ikke selv kan løfte. Derved sikres, at øvelserne udføres korrekt, stabilt og kontrolleret, og patienten undgår at “svinge” sig op pga. manglende kræfter i den sidste del af bagoverbøjningen. Uden behandlerens hjælp kan rygmuskulaturen overbelastes.

4

Rygmuskelstyrken måles med inklinometer ved behandlingens start og undervejs i behandlingsforløbet. Inklinometeret måler, hvor langt bagover patienten, uden hjælp, kan løfte kroppen og benene – altså i hvor høj grad patienten har muskelstyrke til at udnytte ryggens (naturlige) bevægelighed. Før behandlingens start kan de fleste rygpatienter ikke løfte kroppen og benene ret langt bagover grundet deres svækkede og forlængede ryg- og sædemuskulatur. De aktive rygøvelser styrker evnen til at løfte kroppen og benene højere op, idet der sker en styrkelse og opstramning/forkortelse af ryg- og sædemuskulaturen. Inklinometeret giver således et objektivt mål for, hvor stor styrkelse og opstramning/forkortelse, behandlingen har medført.


Næsten alle typer smerter i bevægeapparatet afhjælpes af en stærk og balanceret muskulatur. De fleste smertepatienter, som henvises til Øfeldt Centrene, er patienter med rygsmerter – LÆS MERE HER OM RYGBEHANDLINGEN. Dog behandler vi hver dag mange forskellige lidelser, herunder også arbejdsskader og sportsskader, med dokumenteret gode resultater, bl.a.:


Kropløft bagover i bugleje

Ryg- og sædemuskler styrkes effektivt. Øvelsen kan gøres lettere med ”hjælpevægt”, så overbelastning undgås. Efterhånden som muskel-styrken tiltager, mindskes hjælpevægten.

Benløft i bugleje – samlet

Øvelsen styrker sæde- og rygmuskler effektivt og er vigtig for balancen. Øvelsen gøres lettere med ”hjælpevægt”, så overbelastning undgås.

Benløft i bugleje – enkeltvis

Sædemusklerne optrænes intensivt og isoleret. Lejringen stabiliserer patienten, så fejlbevægelser undgås.


Wise or Think twice?

Øvelserne, som er vist nedenfor, bør du overveje at undgå, hvis du har eller er disponeret for rygsmerter, ondt i balden eller på bagsiden af benet.

Fælles for øvelserne er, at de enten fremadbøjer ryggen og dermed belaster diskusskiverne og den ofte svage rygmuskulatur, eller medfører andre belastninger – fig. 7 – 9.

Vi kan derfor ikke anbefale, at du træner disse øvelser.

Læs mere om rygbehandlingen, og hvorfor du bør overveje at undgå de viste øvelser.


1

Fremadbøjning
Øvelsen udstrækker og forlænger ryg- og sædemuskler.

2

Mavebøjning
Øvelsen udstrækker og forlænger rygsidens muskler samt forskyder muskelbalancen til fordel for mavemusklerne.

3

Diagonale mavebøjninger
Samme problem som under 2.

4

Rygliggende benløft
Øvelsen forskyder muskelbalancen til fordel for hoftebøjere og mavemuskler.

5

Krumme ryg
Øvelsen udstrækker og forlænger ryg- og sædemuskler.

6

Trække knæ op mod bryst
Øvelsen udstrækker og forlænger ryg- og sædemuskler.

7

Benpres
Øvelsen belaster diskusskiver og rygmuskler.

8

Udstrækning af balden (piriformis)
Øvelsen udstrækker og forlænger piriformis-musklen. Læs mere HER

9

Dødløft
Øvelsen belaster diskusskiver og rygmuskler.
Læs mere HER


Dødløft – Wise or Think twice?

Del gerne artiklen


Mange er glade for øvelsen Dødløft, men kun få tænker på bagsiden af medaljen.

Trykket i diskusskiverne er allerede i udgangspunktet stort og stiger betydeligt, når du belaster rygsøjlen, og i særlig grad når du bøjer dig fremefter. Samtidig er diskusskiverne, grundet dårlig ernæring, ofte både sårbare og udsatte.

Det meget store kompressionspres på rygsøjlen, som følger af den fremadbøjede løftestilling i Dødløft, skaber dermed optimale betingelser for trykforøgelse i diskusskiverne og kan derfor resultere i en diskusprolaps.

Selv hvis lændesvajet bevares under øvelsen, er det ikke nogen garanti. Dødløft er dermed en effektiv, men ikke ufarlig måde at få testet, hvor holdbare dine diskusskiver er!

Kombinationen af den fremadbøjede løftestilling og tung vægt på stangen giver således anledning til bekymring.

På Øfeldt Centrene ser vi patienterne og konsekvenserne af Dødløft, når det går galt, og skaderne kan opstå pludseligt eller på sigt.

Som enkeltperson, fysisk træner eller idrætslærer bør du derfor overveje grundigt, om Dødløft er en god idé, idet øvelsen indebærer risiko for mange forskellige skader.

HER kan du læse nærmere om, hvorfor du bør tænke dig om en ekstra gang, før du træner Dødløft, samt hvilke andre øvelser du med fordel kan træne i stedet.

HER kan du læse mere om træningsterapeutuddannelsen.

Læs mere om Øfeldt Centrene HER


Øfeldt Centrene udbyder foredrag/kurser om grundlæggende forståelse af træning samt forebyggelse af skader/overbelastning generelt og inden for specifikke sportsgrene.

Udstrækning af piriformis – Wise or Think twice?

Del gerne artiklen


Hvad gør du, hvis det gør ondt i piriformismusklen samt eventuelt ned i benet (piriformissyndrom)? Standardsvaret er: Musklen skal strækkes!

Er det nu også en god idé? Er musklen for kort? Eller er der i stedet blot tale om en smertebetinget og dermed midlertidig sammentrækning af musklen?

Piriformismusklen udstrækkes, når man, i siddende stilling, fører det ene ben indad og hen over det andet.

En nærliggende forklaring på kvinders markant øgede risiko for at udvikle piriformissyndrom (op til 6 gange hyppigere) kunne derfor være, at kvinder langt oftere sidder med benene over kors, hvorved piriformismusklen udstrækkes.

En sådan sammenhæng vil imidlertid betyde, at man behandler piriformissyndrom med årsagen til problemet, og man dermed ikke hjælper patienterne.

Øfeldt Centrene har igennem mere end 30 år behandlet et stort antal patienter med symptomer, som er forenelige med piriformissyndrom, ved hjælp af simple øvelser og med positive resultater. Ofte skal der kun få behandlinger til, før patienten oplever bedring.

HER kan du læse nærmere om, hvorfor du bør tænke dig om en ekstra gang, før du udstrækker pirifomis, samt hvilke andre øvelser du med fordel kan træne i stedet

Vi ønsker med denne artikel at bidrage med vores viden og mangeårige erfaring til overvejelserne om behandling af piriformissyndrom.

Se video om træningsterapeutuddannelsen HER

HER kan du læse mere om træningsterapeutuddannelsen.

Læs mere om Øfeldt Centrene HER

Øfeldt Centrene udbyder foredrag/kurser om grundlæggende forståelse af træning samt forebyggelse af skader/overbelastning generelt og inden for specifikke sportsgrene.