Sådan
henviser du

Du kan henvise med speciale 58 (REF12) via DNHF, men du kan også bruge dit eget lægesystem

Henvisning til Øfeldt Centrene

Inden patientens behandlingsforløb kan opstartes, skal vi modtage en elektronisk lægehenvisning. Både patientens egen læge, hospitals- eller speciallæge kan henvise patienten.

Henvisningen kan sendes elektronisk direkte til Øfeldt Centrenes lokationsnumre:


Øfeldt Centret Karlslunde: 5790001349288

Øfeldt Centret Rødovre: 5790001357290

Henvisningen speciale 58 (REF12) kan også sendes elektronisk til DNHF.