Honorar, tilskud
og befordring

Øfeldt Centrene har overenskomst med regionerne og behandler lægehenviste
patienter med handicaps og patienter med smerter i bevægeapparatet med tilskud

Patienter MED varigt svært fysisk handicap

Personer (også personer med progressive sygdomme), som IKKE kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige livsførelse. Er berettiget til vederlagsfri behandling.

Vederlagsfri behandling

Jf. sundhedslovens § 79, stk. 3 og Sundhedsstyrelsens retningslinier (specialiceret ambulant behandling på Øfeldt Centrene). Gælder patienter i Region Hovedstaden og Sjælland.

Befordring

Befordring for vederlagsfri patienter jf. sundhedslovens § 171 og reglerne om sygehustransport.

Retten til befordring eller befordringsgodtgørelse gælder, hvis én af flg. betingelser er opfyldt:

  1. Personen er pensionist.
  2. Afstanden ml. bopæl og Øfeldt Centrene er mere end 50 km.
  3. Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler.

Patienter med kroniske lammelser UDEN varigt svært fysisk handicap

Personer (også personer med progressive sygdomme), som KAN klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige livsførelse. Er berettiget til:

40%’s tilskud til behandling jf. sundhedslovens §§ 71-72. Egenbetaling udgør: 430,52 kr. pr. time.*)

Gælder patienter bosiddende i Regionerne Sjælland, Hovedstaden og Midt.

*)Honoraret udgør 717,54 kr. pr. behandlings-/undersøgelsestime og pris- og lønreguleres pr. 1. januar af Danske Regioner.

Sygeforsikringen ”danmark”

Yder refusion til medlemmer (grupperne 1, 2 og 5). Betalte regninger indsendes elektronisk herfra.

Ydelse Tilskud (kr.) 
Funktionsundersøgelse 160
Optræning ½ time 55
Optræning 1 time 110
Optræning 1½ time 160
Optræning 2 timer 215
Optræning 2½ time 270
Kontrol-/afsluttende undersøgelse 160

Helbreds-/medicinkort

Giver ofte mulighed for at få dækket op til ca. 85 % af egenbetalingen fra kommunen. Tal med din sagsbehandler og medbring skriftlig bekræftelse ved den indledende undersøgelse.

Sundheds-/ulykkesforsikringer

Dækker muligvis hele eller dele af behandlingsforløbet. Kontakt dit selskab og medbring skriftlig bekræftelse ved den indledende undersøgelse.

Befordring

Der kan evt. ydes tilskud til behandlings-/befordringsudgifterne fra patientens bopælskommune.

Patienter med smerter

Muskellidelser lokaliseret til ryg, skuldre og nakke samt ”tennisalbue” og ”kold skulder” og tilsvarende lidelser i andre led i arme og ben. Er berettiget til:

40%’s tilskud til behandling jf. sundhedslovens §§ 71-72. Egenbetaling udgør: 430,52 kr. pr. time.*)

Gælder patienter bosiddende i Regionerne Sjælland, Hovedstaden og Midt.

*)Honoraret udgør 717,54 kr. pr. behandlings-/undersøgelsestime og pris- og lønreguleres pr. 1. januar af Danske Regioner.

Sygeforsikringen ”danmark”

Yder refusion til medlemmer (grupperne 1, 2 og 5). Betalte regninger indsendes elektronisk herfra.

Ydelse Tilskud (kr.)
Funktionsundersøgelse 110
Behandling ½ time 55
Behandling 1 time 110
Behandling 1½ time 160
Kontrol-/afsluttende undersøgelse 110

Helbreds-/medicinkort

Giver ofte mulighed for at få dækket op til ca. 85 % af egenbetalingen fra kommunen. Tal med din sagsbehandler og medbring skriftlig bekræftelse ved den indledende undersøgelse.

Sundheds-/ulykkesforsikringer

Dækker muligvis hele eller dele af behandlingsforløbet. Kontakt dit selskab og medbring skriftlig bekræftelse ved den indledende undersøgelse.

Befordring

Der kan evt. ydes tilskud til behandlings-/befordringsudgifterne fra patientens bopælskommune.