Honorar, tilskud
og befordring

Øfeldt Centrene har overenskomst med regionerne og behandler lægehenviste
patienter med handicaps og patienter med smerter i bevægeapparatet med tilskud

Patienter MED varigt svært fysisk handicap

Personer (også personer med progressive sygdomme), som IKKE kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige livsførelse. Er berettiget til vederlagsfri behandling.

Vederlagsfri behandling

Jf. sundhedslovens § 79, stk. 3 og Sundhedsstyrelsens retningslinier (specialiceret ambulant behandling på Øfeldt Centrene). Gælder patienter i Region Hovedstaden og Sjælland.

Befordring

Befordring for vederlagsfri patienter jf. sundhedslovens § 171 og reglerne om sygehustransport.

Retten til befordring eller befordringsgodtgørelse gælder, hvis én af flg. betingelser er opfyldt:

  1. Personen er pensionist.
  2. Afstanden ml. bopæl og Øfeldt Centrene er mere end 50 km.
  3. Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler.

Patienter med kroniske lammelser UDEN varigt svært fysisk handicap

Personer (også personer med progressive sygdomme), som KAN klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige livsførelse. Er berettiget til:

40%’s tilskud til behandling jf. sundhedslovens §§ 71-72. Egenbetaling: 358,21 kr. pr. time.*)

Gælder alle patienter bortset fra patienter i Region Nord.

*)Honoraret udgør 597,02 kr. pr. behandlings-/undersøgelsestime og reguleres pr. 1. april og 1. oktober af Danske Regioner iht. almindelig prisudvikling.

Sygeforsikringen ”danmark”

Yder refusion på 88 kr. pr. påbegyndt time til medlemmer (grupperne 1, 2 og 5).

Helbreds-/medicinkort

Giver ofte mulighed for at få dækket op til ca. 85 % af egenbetalingen fra kommunen. Tal med din sagsbehandler og medbring skriftlig bekræftelse ved den indledende undersøgelse.

Sundheds-/ulykkesforsikringer

Dækker muligvis hele eller dele af behandlingsforløbet. Kontakt dit selskab og medbring skriftlig bekræftelse ved den indledende undersøgelse.

Befordring

Der kan evt. ydes tilskud til behandlings-/befordringsudgifterne fra patientens bopælskommune.

Patienter med smerter

Muskellidelser lokaliseret til ryg, skuldre og nakke samt ”tennisalbue” og ”kold skulder” og tilsvarende lidelser i andre led i arme og ben. Er berettiget til:

40%’s tilskud til behandling jf. sundhedslovens §§ 71-72 Egenbetaling: 358,21 kr. pr. time.*)

Gælder alle patienter bortset fra patienter i Region Nord.

*)Honoraret udgør 597,02 kr. pr. behandlings-/undersøgelsestime og reguleres pr. 1. april og 1. oktober af Danske Regioner iht. almindelig prisudvikling.

Sygeforsikringen ”danmark”

Yder refusion på 88 kr. pr. påbegyndt time til medlemmer (grupperne 1, 2 og 5).

Helbreds-/medicinkort

Giver ofte mulighed for at få dækket op til ca. 85 % af egenbetalingen fra kommunen. Tal med din sagsbehandler og medbring skriftlig bekræftelse ved den indledende undersøgelse.

Sundheds-/ulykkesforsikringer

Dækker muligvis hele eller dele af behandlingsforløbet. Kontakt dit selskab og medbring skriftlig bekræftelse ved den indledende undersøgelse.

Befordring

Der kan evt. ydes tilskud til behandlings-/befordringsudgifterne fra patientens bopælskommune.