Ønsker du at være en del af en professionel arbejdsplads?

Bliv en del af os – Administrationen

Der er i øjeblikket ingen ledige stillinger i administrationen.

Vi vil dog altid gerne modtage din uopfordrede ansøgning, hvis der skulle opstå en ledig stilling.

Som en del af Øfeldt Centrenes administration er du med til at sikre den røde tråd i behandlingsforløbet for patienterne – fra første kontakt til afslutningen af behandlingsforløbet. Arbejdsopgaverne er mangeartede lige fra telefonkontakt og booke tider til patienter, personlig betjening til månedlig fakturering og afregning med regionerne, korrespondance/telefonkontakt med eksterne samarbejdspartnere (læger, kommuner forsikringsselskaber mv.)

Er du interesseret? så send endelig din ansøgning til os via et af nedenstående links.

Ansøgninger, foto og CV til stilling som kontorassistent/sekretær sendes ved at udfylde ansøgningsskemaet her

Du kan også sende din ansøgning, foto og CV via [email protected]

Vi søger nye elever

Ønsker du at gøre en synlig forskel og samtidig opnå personlig og fysisk udvikling?

Om jobbet
Vi tilbyder en 3-årig uddannelse til træningsterapeut, med henblik på efterfølgende fastansættelse, hvor du vil få grundig viden om og stor indsigt i kroppens muskulatur og funktionen af denne. Du vil blive undervist og oplært i Øfeldt Centrenes behandlingsmetoder og undervist i anatomi af læger tilknyttet Centrene. Det er ikke en forudsætning, at du på forhånd har kendskab til kroppens muskulatur
– har du viljen, skal vi nok lære dig kunsten!

Vi har 37-timers arbejdsuge og tilbyder god elevløn under uddannelsen. Du vil blive tilknyttet vores afdeling i Rødovre eller Karlslunde.

Du får en unik mulighed for at følge patienter med smerter og svære fysiske lidelser, hvor du oplever motivation og glæde ved at hjælpe og gøre en forskel hver dag. Ingen dage er ens!

Du kommer til at indgå i et stærkt fællesskab, hvor du vil få rigt udbytte både fagligt og socialt. Der vil altid være en erfaren behandler hos dig, som hjælper dig i din faglige udvikling og følger dig gennem uddannelsen.

Gradvist vil du blive tildelt større ansvar i takt med din faglige og personlige udvikling.

Vi prioriterer fællesskabet meget højt, bl.a. igennem flere årlige personalearrangementer, temadage m.v. for at styrke sammenholdet og for at udvikle virksomheden og dig.

Om dig
Du er ansvarlig og løsningsorienteret. Du er ikke bange for udfordringer, men vokser med dem, således at du udvikles på din vej til uddannet træningsterapeut.

Du trives med en kombination af praktisk og teoretisk læring, hvor den praktiske del er en stor del af hverdagen.

Du er en holdspiller, der vil løfte i flok og bidrage til en virksomhed i udvikling, hvor patienter med handicaps og smerter er vores målgruppe.

Vi glæder os til, at modtage din ansøgning her: Ansøgningsskema


Vi vil altid gerne modtage din ansøgning

Kunne du tænke dig at søge optagelse på uddannelsen som træningsterapeutelev med god løn under uddannelsen og mhp. efterfølgende fastansættelse, hvor du bliver en del at Øfeldt Centrenes professionelle team af behandlere, glæder vi os til at modtage din ansøgning, foto og CV ved at udfylde skemaet her: Ansøgningsskema

Du kan også sende din ansøgning, foto og CV via [email protected]

Vi behandler modtagne ansøgninger løbende.


Bliv træningsterapeutelev hos os

Som træningsterapeut bliver du en del af Øfeldt Centrenes professionelle team af behandlere, som hjælper smerte- og bevægelseshæmmede til en bedre tilværelse. Du oplever tilfredsstillelsen ved at se patienter, der før var plaget af smerter gå styrket og smertefri fra behandling. Har du viljen? – skal vi nok lære dig kunsten.


Det siger eleverne

“Jeg er nu færdiguddannet, og min tid ved Øfeldt har været meget inspirerende, og jeg har udviklet mig meget de sidste par år – både fagligt og personligt. En rejse jeg vil se tilbage på som det sted, der har gjort størst indtryk på mig, jeg ser frem til mange flere år med udvikling på Øfeldt Centrene”.


Uddannelse til træningsterapeut

Øfeldt Centrenes behandlere er specialuddannede træningsterapeuter, der gennemgår Centrenes 3-årige uddannelse.

Gennem det 3-årige uddannelsesforløb undervises du teoretisk og praktisk i Øfeldt Metodens® behandlingsprincipper. Du undervises i de mere end 450 øvelser, som benyttes på Centrene, og lærer, hvilke af disse øvelsers mange variationsmuligheder der er hensigtsmæssige i de enkelte situationer ud fra diagnose og symptomer.

Den praktiske del af uddannelsen foregår i behandlingssalen, hvor du følger de rutinerede terapeuter. I takt med at du opnår større viden, øges sværhedsgraden af behandlingsopgaverne. De tusinder af timer i behandlingssalen, hvor alle patienterne behandles, giver dig stor erfaring og viden. Uddannelsen lægger dermed mere vægt på praktik end beslægtede uddannelser.

Sideløbende undervises du i bevægeapparatets anatomi, klinisk fysiologi og sygdomslære. Denne del af undervisningen forestås af eksterne læger, som er eller tidligere har været tilknyttet Panum (Institut for Cellulær og Molekylær Medicin).

Du vil flere gange i løbet af uddannelsesforløbet komme på besøg på Panum og Patologisk Institut.

Herudover deltager du, og som en del af Øfeldt Centrenes efteruddannelse også de uddannede træningsterapeuter, i jævnlige forelæsninger på Centrene, afholdt af inviterede speciallæger inden for relevante specialer; neurologer, neurokirurger, ortopædkirurger, muskelfysiologer, epilepsilæger, idrætslæger og reumatologer.

Elevvejledere sikrer, at din uddannelsesplan følges. Der afholdes jævnlige statussamtaler med dig, og du testes løbende i en række skriftlige prøver samt ved jævnlige mundtlige fremlægninger.

Uddannelsesforløbet afsluttes med en mundtlig prøve i Øfeldt-Metodens® behandlingsprincipper samt ved en lægeeksamineret mundtlig prøve i bevægeapparatets anatomi. Herefter mestrer du som uddannet træningsterapeut Øfeldt-Metoden® og er i stand til at behandle lægehenviste patienter med smerter og forskellige handicaps på selvstændig vis. Og du har mulighed for at videreuddanne dig til undersøger.

Kunne du tænke dig at søge optagelse på uddannelsen som træningsterapeutelev og blive en del at Øfeldt Centrenes professionelle team af behandlere, glæder vi os til at modtage din ansøgning, foto og CV via dette link ansøgningsskema eller via [email protected]

Vi behandler modtagne ansøgninger løbende.


Videreuddannelse til undersøger

Som træningsterapeut kan du videreuddanne dig til undersøger (seniorassistent). Forløbet varer 1,5 år og sætter dig i stand til at undersøge patienter og udarbejde individuelle behandlingsplaner, i overensstemmelse med Øfeldt-Metoden®, herunder valg af øvelser og ”dosis” i forhold til de mange forskellige smertepatienter og patienter med handicaps, som lægehenvises til Øfeldt Centrene.

Forløbet afsluttes med en mundtlig prøve.


Dine kvalifikationer – træningsterapeutuddannelsen

Du er præsentabel, tillidsvækkende og serviceminded med et højt energiniveau, der sætter dig i stand til at motivere patienterne. Derudover er du mødestabil og disciplineret, så dine kolleger og patienterne kan regne med dig.

Du er god til at kommunikere og har gode samarbejdsevner, da du gennem din arbejdsdag møder mange forskellige patienter. Det er derfor vigtigt, at du udstråler naturlig autoritet, og patienterne oplever, at du møder dem i øjenhøjde.

Dit bidrag til det gode samarbejde er vigtigt, da du bliver en del at det team af træningsterapeuter, som vi sammensætter omkring hver enkelt patient. Vores gode samarbejde har altid været nøglen til, at vigtige informationer om patienternes behandlingsforløb bliver delt mellem kolleger. Herigennem opnås de gode behandlingsresultater, som vi skaber hver eneste dag.

Dine kvalifikationer

 • Har lyst til at arbejde med mennesker
 • Præsentabel
 • Tillidsvækkende og empatisk
 • Serviceminded
 • Tålmodig
 • Løsningsorienteret
 • Motiverende
 • Har et højt energiniveau

Vi tilbyder

 • En alsidig elevuddannelse
 • At du bliver en del af et dynamisk team
 • God løn under udannelsen, som er uden udgifter for dig
 • Faglig og personlig udvikling
 • Mulighed for efteruddannelse
 • Mulighed for udvikling internt i virksomheden
 • Mulighed for at kunne træffe selvstændige beslutninger i behandlingen af patienterne

Har du viljen – skal vi nok lære dig kunsten.

Arbejdssted og tid
I vores afdeling i Karlslunde eller i Rødovre. Arbejdstiden er 37-timers arbejdsuge fordelt på ugens 5 hverdage.

Ansøgningen
Kunne du tænke dig at blive en del af Øfeldt Centrenes professionelle team af behandlere, glæder vi os til at modtage din ansøgning, foto og CV via [email protected] eller via ansøgningsskema

Vi behandler modtagne ansøgninger løbende.


Løn – træningsterapeutuddannelsen

Løn i den 3-årige uddannelsesperiode udgør pr. 1.8.2023:
Første halvår: 14.000 kr. pr. måned. Andet halvår: 14.500 kr. pr. måned.
2. år: 15.500 kr. pr. måned.
3. år: 16.500 kr. pr. måned.
I elevperioden bliver du omfattet af en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring med forsikringsdækninger. Derudover vil du have mulighed for at få del i Øfeldt Centrenes bonusordning. Uddannelsen er uden udgifter for dig – også dit uddannelsesmateriale og arbejdstøj.


Voksenlærlinge

Er du fyldt 23 år, når du starter på uddannelsen, udgør lønnen 20.000 kr. pr. måned.

Fylder du 23 år under uddannelsen, udgør lønnen 20.000 kr. fra den måned du fylder 23 år.

I elevperioden bliver du omfattet af en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring med forsikringsdækninger. Derudover vil du have mulighed for at få del i Øfeldt Centrenes bonusordning.

Uddannelsen er uden udgifter for dig – også dit uddannelsesmateriale og arbejdstøj.


Løn efter endt uddannelse

Som færdiguddannet træningsterapeut sker lønforhandlinger individuelt efter dine kvalifikationer og funktioner.

Det generelle lønniveau er på niveau med lønniveauet for personer med mellemlange uddannelser i det danske sundhedsvæsen.

Derudover omfattes du af obligatorisk pensionsordning samt sundhedsforsikring. Desuden har du fortsat mulighed for at få del i Øfeldt Centrenes bonusordning.

Han booster folks livskvalitet hver eneste dag

Forestil dig engang, at du hver dag går hjem fra arbejde med en følelse af at have gjort en kæmpe stor positiv forskel i et andet menneskes liv. Der findes vel næppe en mere belønnende følelse at gå i seng med om aftenen. I hvert fald ikke for Patrick Sørensen på 25 år.

Han er behandler på Øfeldt Centrene, der har deres helt egen metode til at hjælpe patienter, der er fysisk udfordret i hverdagen, og som lever med kroniske smerter – i både muskler og led – og det er også et sted for genoptræning. Det gør man gennem en helt unik fysisk træning, der blandt andet indbefatter mere end 450 forskellige øvelser.

“Du har ændret mit liv”
Øfeldt Centrene er et specialiseret behandlingssted, hvor patienter kommer, når de ikke har kunnet finde hjælp andre steder. Men det kommer vi tilbage til.

Glæden skinner ud af Patricks øjne over corona-masken, da han fortæller om en patient, han behandlede for et par uger siden – en mand, som fortalte Patrick, at han havde ændret hans liv.

“Denne her mand i 40´erne havde haft så voldsomme rygsmerter i 10-15 år, at han næsten ikke havde kunnet sove om natten. Efter nogle behandlinger kunne han allerede mærke en stor forskel, og da vores forløb var slut, var han næsten smertefri. Han sagde til mig, at jeg havde ændret hans liv. Det er altså pænt givende,” konstaterer Patrick og siger, at patienter i langt de fleste tilfælde har denne oplevelse.

En skræddersyet uddannelse
Patrick har været tilknyttet Øfeldt Centret i Rødovre, siden han blev færdig med gymnasiet for 6 år siden. Planen var egentlig at blive klassisk uddannet fysioterapeut, da han altid har interesseret sig for at arbejde med kroppen og med mennesker – så det lå lige til højrebenet.

Men så hørte han om Øfeldt Centrene, der ligger i Rødovre og Karlslunde. Og her var der virkelig noget, der tiltalte ham.

“Jeg var især tiltrukket af denne her tilgang med, at man følger den samme patient gennem behandlingen. Så du lærer mennesket at kende, som du behandler – måske flere gange om ugen – og så kan du være med til at booste denne her persons livskvalitet gennem et genoptræningsforløb. Jeg følte, at det var helt skræddersyet til mig,” fortæller han.

9 ud af 10 har forsøgt anden behandling
Patrick sendte en ansøgning og kom til en samtale, hvorefter han blev optaget som elev på et 3-årigt uddannelsesforløb. I dag arbejder han som behandler på Centret i Rødovre og har gennemgået 1½ års overbygning på uddannelsen til undersøger og seniorassistent.

Øfeldt Centrene er en helt speciel institution i det danske sundhedsvæsen. De har eksisteret i mere end 50 år og arbejder sammen med professorer og læger. De henviser patienter til Centrene, der ofte er sidste forsøg på at blive smertefri for mange patienter.

9 ud af 10 patienter har nemlig forsøgt anden behandling, før de lægehenvises til Øfeldt Centrene.

Det bedste job
Patrick fortæller, at man ikke skal regne med en hyggemassage, når man kommer som patient. Og der er ingen hurtige genveje til at blive smertefri og få genoptrænet fysikken.

“Det er hårdt arbejde. Både for behandler og patient, så det er vigtigt, at begge parter er fuldt dedikeret. Men det er også en af grundene til, at vi kan opnå de her fantastiske resultater og være med til at give patienterne et bedre liv,” siger han.

“Jeg kan ikke forestille mig at lave noget, der var mere givende end det, jeg laver nu – at hjælpe folk til en bedre livskvalitet hver eneste dag,” konkluderer han.

Behandling af persondata for ansøgere

Når du ansøger via det elektroniske ansøgningsskema, accepterer du, at vi registrerer og opsamler dine persondata, som du indtaster i forbindelse med din ansøgning. Det vil sige e-mail, navn, telefonnr., adresse mv. som du selv angiver. Dette gælder også foto af dig.

Oplysningerne anvendes alene ifm. ansøgningen, og der anvendes ikke cookies. Vi kan dele dine ansøgningsoplysninger med relevante medarbejdere på Centrene, som er involveret i ansættelsesprocessen. Oplysningerne videregives ikke til andre uden for Centrene.

Oplysningerne opbevares kun indtil ansættelsesprocessen er afsluttet, og i en periode efterfølgende, hvor vi mener, at din ansøgning er relevant for os, men aldrig længere end 12 måneder, med mindre du giver os skriftlig tilladelse til dette.