Ønsker du at være en del af en professionel arbejdsplads?

Bliv en del af os – Administrationen

Kontorassistent/sekretær

Som en del af Øfeldt Centrenes administration er du med til at sikre den røde tråd i behandlingsforløbet for patienterne – fra første kontakt til afslutningen af behandlingsforløbet. Arbejdsopgaverne er mangeartede lige fra telefonkontakt og booke tider til patienter, personlig betjening til månedlig fakturering og afregning med regionerne, korrespondance/telefonkontakt med eksterne samarbejdspartnere (læger, kommuner forsikringsselskaber mv.)

Ansøgninger, foto og CV til stilling som kontorassistent/sekretær sendes ved at udfylde ansøgningsskemaet her

Du kan også sende din ansøgning, foto og CV via [email protected]

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger i administrationen.

Vi vil altid gerne modtage din ansøgning

Kunne du tænke dig at søge optagelse på uddannelsen som træningsterapeutelev og blive en del at Øfeldt Centrenes professionelle team af behandlere, glæder vi os til at modtage din ansøgning, foto og CV ved at udfylde skemaet her: Ansøgningsskema

Du kan også sende din ansøgning, foto og CV via [email protected]

Vi behandler modtagne ansøgninger løbende.


Bliv træningsterapeutelev hos os

Som træningsterapeut bliver du en del af Øfeldt Centrenes professionelle team af behandlere som hjælper smerte- og bevægelseshæmmede til en bedre tilværelse. Du oplever tilfredsstillelsen ved at se patienter der før var plaget af smerter gå styrket og smertefri fra behandling. Har du viljen? – skal vi nok lære dig kunsten.


Det siger eleverne

“Jeg er nu færdiguddannet, og min tid ved Øfeldt har været meget inspirerende, og jeg har udviklet mig meget de sidste par år – både fagligt og personligt. En rejse jeg vil se tilbage på som det sted, der har gjort størst indtryk på mig, jeg ser frem til mange flere år med udvikling på Øfeldt Centrene”.


Uddannelse til træningsterapeut

Øfeldt Centrenes behandlere er specialuddannede træningsterapeuter, der gennemgår Centrenes 3-årige uddannelse.

Gennem det 3-årige uddannelsesforløb undervises du teoretisk og praktisk i Øfeldt Metodens® behandlingsprincipper. Du undervises i de mere end 450 øvelser, som benyttes på Centrene, og lærer, hvilke af disse øvelsers mange varitationsmuligheder der er hensigtsmæssige i de enkelte situationer ud fra diagnose og symptomer.

Den praktiske del af uddannelsen foregår i behandlingssalen, hvor du følger de rutinerede terapeuter. I takt med at du opnår større viden, øges sværhedsgraden af behandlingsopgaverne. De tusinder af timer i behandlingssalen, hvor alle patienterne behandles, giver dig stor erfaring og viden. Uddannelsen lægger dermed mere vægt på praktik end beslægtede uddannelser.

Sideløbende undervises du i bevægeapparatets anatomi, klinisk fysiologi og sygdomslære. Denne del af undervisningen forestås af eksterne læger, som er eller tidligere har været tilknyttet Panum (Institut for Cellulær og Molekylær Medicin).

Du vil flere gange i løbet af uddannelsesforløbet komme på besøg på Panum og Patologisk Institut.

Herudover deltager du, og som en del af Øfeldt Centrenes efteruddannelse også de uddannede træningsterapeuter, i jævnlige forelæsninger på Centrene, afholdt af inviterede speciallæger inden for relevante specialer; neurologer, neurokirurger, ortopædkirurger, muskelfysiologer, epilepsilæger, idrætslæger og reumatologer.

Elevvejledere sikrer, at din uddannelsesplan følges. Der afholdes jævnlige statussamtaler med dig, og du testes løbende i en række skriftlige prøver samt ved jævnlige mundtlige fremlægninger.

Uddannelsesforløbet afsluttes med en mundtlig prøve i Øfeldt-Metodens® behandlingsprincipper samt ved en lægeeksamineret mundtlig prøve i bevægeapparatets anatomi. Herefter mestrer du som uddannet træningsterapeut Øfeldt-Metoden® og er i stand til at behandle lægehenviste patienter med smerter og forskellige handicaps på selvstændig vis. Og du har mulighed for at videreuddanne dig til undersøger.

Kunne du tænke dig at søge optagelse på uddannelsen som træningsterapeutelev og blive en del at Øfeldt Centrenes professionelle team af behandlere, glæder vi os til at modtage din ansøgning, foto og CV via dette link ansøgningsskema eller via [email protected]

Vi behandler modtagne ansøgninger løbende.


Videreuddannelse til undersøger

Som træningsterapeut kan du videreuddanne dig til undersøger (seniorassistent). Forløbet varer 1,5 år og sætter dig i stand til at undersøge patienter og udarbejde individuelle behandlingsplaner, i overensstemmelse med Øfeldt-Metoden®, herunder valg af øvelser og ”dosis” i forhold til de mange forskellige smertepatienter og patienter med handicaps, som lægehenvises til Øfeldt Centrene.

Forløbet afsluttes med en mundtlig prøve.


Dine kvalifikationer – træningsterapeutuddannelsen

Du er præsentabel, tillidsvækkende og serviceminded med et højt energiniveau, der sætter dig i stand til at motivere patienterne. Derudover er du mødestabil og disciplineret, så dine kolleger og patienterne kan regne med dig.

Du er god til at kommunikere og har gode samarbejdsevner, da du gennem din arbejdsdag møder mange forskellige patienter. Det er derfor vigtigt, at du udstråler naturlig autoritet, og patienterne oplever, at du møder dem i øjenhøjde.

Dit bidrag til det gode samarbejde er vigtigt, da du bliver en del at det team af træningsterapeuter, som vi sammensætter omkring hver enkelt patient. Vores gode samarbejde har altid været nøglen til, at vigtige informationer om patienternes behandlingsforløb bliver delt mellem kolleger. Herigennem opnås de gode behandlingsresultater, som vi skaber hver eneste dag.

Dine kvalifikationer

 • Har lyst til at arbejde med mennesker
 • Præsentabel
 • Tillidsvækkende og empatisk
 • Serviceminded
 • Tålmodig
 • Løsningsorienteret
 • Motiverende
 • Har et højt energiniveau

Vi tilbyder

 • En alsidig elevuddannelse
 • At du bliver en del af et dynamisk team
 • God løn under udannelsen, som er uden udgifter for dig
 • Faglig og personlig udvikling
 • Mulighed for efteruddannelse
 • Mulighed for udvikling internt i virksomheden
 • Mulighed for at kunne træffe selvstændige beslutninger i behandlingen af patienterne

Har du viljen – skal vi nok lære dig kunsten.

Arbejdssted og tid
I vores afdeling i Karlslunde eller i Rødovre. Arbejdstiden er 37 timers arbejdsuge fordelt på ugens 5 hverdage.

Ansøgningen
Kunne du tænke dig at blive en del af Øfeldt Centrenes professionelle team af behandlere, glæder vi os til at modtage din ansøgning, foto og CV via [email protected] eller via ansøgningsskema

Vi behandler modtagne ansøgninger løbende.


Løn – træningsterapeutuddannelsen

Løn i den 3-årige uddannelsesperiode:
1. år: 12.000 kr. pr. måned.
2. år: 12.500 kr. pr. måned.
3. år: 13.000 kr. pr. måned.
Uddannelsen er uden udgifter for dig – også dit uddannelsesmateriale og arbejdstøj.


Voksenlærlinge

Er du fyldt 25 år, når du starter på uddannelsen, udgør lønnen 17.000 kr. pr. måned.

Fylder du 25 år under uddannelsen, udgør lønnen 17.000 kr. fra den måned du fylder 25 år.


Løn efter endt uddannelse

Som færdiguddannet træningsterapeut sker lønforhandlinger individuelt efter dine kvalifikationer og funktioner.

Det generelle lønniveau er på niveau med lønniveauet for personer med mellemlange uddannelser i det danske sundhedsvæsen.

Behandling af persondata for ansøgere

Når du ansøger via det elektroniske ansøgningsskema, accepterer du, at vi registrerer og opsamler dine persondata, som du indtaster i forbindelse med din ansøgning. Det vil sige e-mail, navn, telefonnr., adresse mv. som du selv angiver. Dette gælder også foto af dig.

Oplysningerne anvendes alene ifm. ansøgningen, og der anvendes ikke cookies. Vi kan dele dine ansøgningsoplysninger med relevante medarbejdere på Centrene, som er involveret i ansættelsesprocessen. Oplysningerne videregives ikke til andre uden for Centrene.

Oplysningerne opbevares kun indtil ansættelsesprocessen er afsluttet, og i en periode efterfølgende, hvor vi mener, at din ansøgning er relevant for os, men aldrig længere end 12 måneder, med mindre du giver os skriftlig tilladelse til dette.