Cookies og behandling
af persondata

Vi registrerer og bruger oplysninger om dig for at kunne rådgive og give dig et så effektivt behandlingsforløb som muligt.

Øfeldt Centrene modtager og indhenter information om dig, hvis du besøger vores hjemmeside, er jobansøger eller patient. Det sker, for at vi kan levere den service, du har efterspurgt på siden og yde den bedste hjælp til dig i dit behandlingsforløb.

Behandling af persondata ifm. cookies ved besøg på hjemmesiden

Cookies
Cookies er passive filer, som gemmes på din computer eller andet it-udstyr. Det gør det muligt for os at genkende din computer og indsamle oplysninger om, hvilke sider der besøges, og hvilke funktioner der bruges fra din computer. Cookies indeholder ikke oplysninger om, hvem du er, eller hvor du f.eks. bor.

Cookies spreder ikke virus eller andre skadelige programmer.

Formål
Cookies hjælper med at give os overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan forbedre hjemmesiden og tilpasse denne til dine behov og de services, du efterspørger f.eks. ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Dermed vises så relevant indhold som muligt.

Samtykke og persondata
Hjemmesiden bruger cookies. Når du besøger hjemmesiden, giver du samtykke til brug af cookies ved at klikke videre på siden. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Slår du cookies fra, kan du dog risikere, at siden ikke fungerer optimalt.

Ved besøg på hjemmesiden sendes følgende oplysninger til os via cookies: Tjenesteudbyder, ID og tekniske oplysninger om din computer eller it-udstyr, unikt IP-nummer, geografisk placering samt hvilke sider du besøger.

Sikkerhed
Vi har foretaget de nødvendige foranstaltninger (både teknisk og organisatorisk) mod, at dine persondata bliver slettet (hændeligt el. ulovligt), offentliggjort, tabt, forringet, kommer uvedkommende til kendskab, misbrugt eller behandlet i strid med lovgivningen.

Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af dine persondata sker kun med dit samtykke. Vi overfører ikke dine persondata til modtagere uden for EU og EØS.

Videregivelse af persondata som navn og e-mailadresse mv. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Nyhedsbrev
Ved tilmelding til Øfeldt Centrenes nyhedsbrev, når vi iværksætter dette tiltag, registreres e-mailadresse og det navn, du selv angiver. Oplysningerne anvendes alene til automatisk at sende dig Øfeldt Centrenes nyhedsbrev, og der anvendes ikke cookies. Oplysningerne er registreret hos vores webudbyder. Oplysningerne om tilmelding videregives ikke, og oplysningerne slettes med det samme, hvis du opsiger dit abonnement. Retsgrundlaget er dit samtykk, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra 1.

Spørgeskema

Efter endt behandlingsforløb vil du modtage Øfeldt Centrenes spørgeskema om dit behandlingsforløb pr. mail. Formålet er at kunne evaluere og optimere vores behandlingsforløb og Øfeldt-Metoden® på baggrund af konkrete forslag, vi modtager fra dig. Besvarelserne er anonyme, hvis du ikke ønsker at angive dit navn. Din besvarelse er registreret hos vores webudbyder i max. fire måneder, indtil vi har læst tilbagemeldingerne. Herefter slettes din besvarelse. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet databehandlingen er nødvendig af hensyn til forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende behandlingsforløb og Øfeldt-Metoden® eller nye tiltag, som databehandlingen forsøger at opnå.

Ansøgningsskema – elektronisk
Når du ansøger via det elektroniske ansøgningsskema, accepterer du, at vi registrerer og opsamler dine persondata, som du indtaster i forbindelse med din ansøgning. Det vil sige e-mail, navn, telefonnr., adresse mv., som du selv angiver. Dette gælder også foto af dig.

Oplysningerne anvendes alene ifm. ansøgningen, og der anvendes ikke cookies. Vi kan dele dine ansøgningsoplysninger med relevante medarbejdere på Centrene, som er involveret i ansættelsesprocessen. Oplysningerne videregives ikke til andre uden for Centrene.

Oplysningerne opbevares kun indtil ansættelsesprocessen er afsluttet, og i en periode efterfølgende, hvor vi mener, at din ansøgning er relevant for os, men aldrig længere end 12 måneder, med mindre du giver os skriftlig tilladelse til dette.

Behandling af persondata for patienter

Opbevaring af persondata ifm. behandlingsforløb

I forbindelse med dit behandlingsforløb opbevarer og behandler vi dine persondata med henblik på at kunne udføre og tilrettelægge et effektivt behandlingsforløb. Herunder er det nødvendigt at kunne styre aftaler og tidsbestillinger samt registrere gennemførte behandlinger. Iht. lovgivningen på sundhedsområdet vil den henvisende læge altid kunne modtage oplysninger om behandlingsforløbet på Øfeldt Centrene.

Periode for opbevaring – generelt

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at oplyse en generel tidsramme for, hvornår oplysningerne slettes. Ikke mindst pga. at oplysningerne ikke opbevares andre steder, og disse oplysninger derfor kan have betydning for behandlingskvaliteten, hvis du senere ønsker at genoptage din behandling.

Videregivelse af dine oplysninger

Ansatte på Øfeldt Centrene har tavshedspligt.
Dine persondata ifm. behandlingsforløbet videregives kun til tredjepart (f.eks. kommuner, regioner, styrelser, forsikringsselskaber m.v.) med dit skriftlige samtykke. Enhver anden videregivelse, herunder til f.eks. familiemedlemmer må kun ske på baggrund af dit samtykke. Mindreårige børn eller umyndiggjorte er dog undtaget dette, hvorved Øfeldt Centrene kan oplyse forældre/værge om patientens helbred/behandling med henblik på at sikre et optimalt behandlingsforløb.

Dine rettigheder
Øfeldt Centrene skal modtage en henvisning fra din læge/hospital for at kunne tilbyde dig behandling. Henvisningen indeholder bl.a. dit navn, adresse og CPR-nr. samt helbredsmæssige oplysninger, som er forudsætning for behandlingen og regionernes tilskud til behandlingen samt regionernes eventuelle befordring/befordringsgodtgørelse til og fra din behandling på Centrene.

Oplysningerne indgår således som led i behandlingsrelationen mellem dig, hen- visende læge, din bopælsregion samt Øfeldt Centrene.

Du har ret til at få oplyst, hvilke journaloplysninger vi behandler om dig. Dette gives iht. sundhedslovens regler om aktindsigt.

Vi gemmer din behandlingsjournal, primært for at vi kan tilbyde dig den bedst mulige behandling hvis du på et senere tidspunkt evt. ønsker at genoptage denne, men også fordi Øfeldt Centrenes aftale med regionerne hviler på dokumenterede behandlingsresultater. De løbende akkumulerede behandlingsresultater udgør således grundlaget for aftalen (tilskuddet) med regionerne, ligesom behandlingsprincipperne på Øfeldt Centrene løbende tilpasses ud fra akkumuleret erfaring inden for den enkelte diagnose m.v.

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller slettet. På www.datatilsynet kan du læse mere om dine rettigheder ifm. registrering af persondata.

Kontaktoplysning

Vi kan kontaktes på Øfeldt Centrene ApS

Bjælkevangen 23
2690 Karlslunde
Tlf.: 46 15 24 28

eller

Mose Allé 8
2610 Rødovre
Tlf.: 36 70 64 05

Vores CVR-nr.: 14 48 59 02

Ændringer i oplysningsskrivelse

Ændringer i denne skrivelse kan foretages af Øfeldt Centrene uden varsel.

Opdateret den 25.8.2021