For dig med
handicap

Øfeldt-Metodens® individuelle, intensive og målrettede
øvelser sikrer større smidighed, bedre styrke og
funktion til den for korte/svage muskulatur

Intensiv, individuel og målrettet behandling

Bliver du behandlet på Øfeldt Centrene, vil du opleve en langt mere intensiv, effektiv og meget mere målrettet tilgang end ved andre behandlingsformer.

Vores specialredskaber gør det muligt at lejre patienterne på mange forskellige måder, så øvelserne målrettes den muskulatur, der har behov for at blive udstrakt/styrket.

Den individuelle tilpasning af øvelserne gør, at behandlingen målrettes netop dine behov.

Træningsterapeuten, som hjælper dig under hele behandlingen, sikrer, at øvelserne udføres korrekt, og at muskulaturen opnår fuld sammentrækning også i situationer, hvor du ikke selv har den nødvendige muskelstyrke. Om behandlingen

Øfeldt-Metoden®

patenteret og dokumenteret

Grundig undersøgelse af patientens funktion, muskelstyrke og bevægelighed – kun 2-3 % har oplevet tilsvarende andre steder fx. hos neurolog.

Individuel og detaljeret behandlingsplan for hver patient.

Klinisk instruks og retningslinjer for både undersøgelse og behandling.

Øvelser og ”dosis” dokumenteres ved hver behandling, hvilket gør behandlingen sporbar og giver overblik over øvelsernes virkning både hos den enkelte og generelt.

Den intensive og målrettede behandling sikrer effektiv styrkelse, samt at stærkere muskler ikke tager over for de svage, når øvelserne udføres.

Træningsterapeuten behandler og assisterer kun én patient ad gangen, så der sker fuld sammentrækning af den svage muskulatur under øvelserne, og patienten får optimalt udbytte.

Cerebral pejling retningsbestemmer nerveimpuls fra hjernen til den rette muskulatur, og de mange tusinde gentagelser af øvelserne skaber bedre forbindelse fra hjernen til musklerne.

Øfeldt-Metoden® bygger på mere end 450 forskellige øvelser med op til 25 variationsmuligheder.

Kropløft bagover i bugleje

Ryg- og sædemuskler styrkes effektivt. Øvelsen gøres lettere med ”hjælpevægt”, så overbelastning undgås. Efterhånden som muskelstyrken øges, mindskes hjælpevægten.

Benløft i bugleje

Øvelsen styrker sæde- og rygmuskler effektivt og er vigtig for balancen. Øvelsen kan gøres lettere med ”hjælpevægt”, så overbelastning undgås. Efterhånden som muskelstyrken øges, mindskes hjælpevægten.

Centrenes benmaskine

Hoftens og knæets strækkemuskler optrænes intensivt og målrettet. Vægtbelastningen øges i takt med, at musklerne styrkes.

Benløft i sideleje

Øvelsen styrker hoftens udadførende muskler. Øvelsen er særlig vigtig for balancen og kan intensiveres med vægtbelastning.

Hoftestræk i rygleje

Øvelsen udstrækker hoftebøjerne effektivt. Patienten stabiliseres med den nødvendige lejring, så fejlbevægelser undgås.

Hasestræk

Øvelsen udstrækker hasemuskulaturen på bagsiden af låret.

Diagnoser som behandles hos os

Vi behandler mange forskellige diagnoser, idet nedsat muskelstyrke optræder hos de fleste patienter med handicaps, ligesom korte/stramme muskler normalt er en konsekvens af skade i centralnervesystemet (hjernen/rygmarven). Behandlingen på Øfeldt Centrene er derfor særdeles velegnet til at behandle en lang række forskellige handicaps.

Se oversigt med behandlede diagnoser hos os HER