Mike

VEJEN TIL ØFELDT CENTRENE

Jeg var en del år i tvivl om, hvad jeg ville med uddannelse og job. Men da jeg læste, at Øfeldt Centrene søgte elever, var jeg ikke længere i tvivl. Jeg havde hørt om Centrene fra min mor, der arbejder på et plejecenter, som havde borgere, der blev behandlet på Øfeldt Centrene. Jeg søgte stillingen som elev og blev hurtigt indkaldt til samtale og en styrketest, som jeg klarede til UG.

FØRSTE DAG

Jeg mødte i Karlslunde-afdelingen, blev budt velkommen og blev taget rigtig godt imod.  Jeg nåede, som en af de sidste elever, at hilse på grundlæggeren af Øfeldt Centrene selveste Teddy Øfeldt. Han fortalte mig om virksomhedens opstart og historie, og jeg lærte Teddys Øfeldts motto at kende: ”Gør noget ved det!”.

ELEVTID

Tiden som elev var fantastisk for mig, da jeg som person lærer bedst ad den praktiske vej. Og tilgangen på Centrene er lige noget for mig: Der bliver lagt en klar strategi for behandlingen og for hvilken muskulatur, der skal arbejdes med. Samtidig er der tale om hård (og effektiv) fysisk træning, og man er i nær kontakt med patienterne.

Som elev bliver du grundigt undervist i bevægeapparatets anatomi, og undervisningen sker på højt niveau og varetages af læger fra Panum Instituttet.

Derfor opnår man allerede i elevtiden stor viden omkring muskler, knogler og sygdomslære. Du er kontinuerligt i tæt kontakt med de elevansvarlige behandlere samt de andre behandlere, da al behandling foregår i samme behandlingssal. Det betyder, at alle behandlerne hele tiden er super skarpe vidensmæssigt, da de ud over deres egen oparbejdede erfaring også drager nytte af de mange andre behandleres viden og erfaring. Og det er vigtigt at få holdt sin viden ved lige, da vi opererer med næsten 500 forskellige øvelser, hvor flere af øvelserne kan opdeles i op til 25 variationsmuligheder.

Jeg har hele tiden krævet maksimum af mig selv som elev og har igennem undervisningen opnået stor faglig sikkerhed. Det er noget, alle behandlerne på Centrene sætter meget højt, og som de elevansvarlige er meget opmærksomme på, da man som behandler på Centrene skal være skarp og klar. Det er jo mennesker, vi har med at gøre.

Under min elevtid kom jeg desværre ud for et trafikuheld og pådrog mig en olecranon fraktur (brud på albuen), der medførte, at jeg lå sygemeldt i ca. 3 måneder Det påvirkede naturligvis mit elevforløb, men da jeg kom tilbage, fik jeg heldigvis indhentet det tabte (og fik optrænet min albue så den nu næsten er, som den var inden uheldet, hvilket er mit mål). Jeg havde forinden brugt mine 3 måneder ”på langs” til at læse flittigt op på pensum.

Kombinationen af teoretisk undervisning og praktisk læring med hænderne er optimal. Man husker nemmere stoffet. Dette gjorde det muligt for mig relativt hurtigt at få samlet op på de 3 måneders pause i mit elevforløb. Man forstår bedre anatomien og behandlingsprincipperne, når stoffet kan relateres til patienter med konkrete sygdomme og lidelser.

Det er dog, som i alle andre uddannelser, vigtigt, at man som elev lytter og spørger løs, så man opnår dyb forståelse af det, man skal lære.

Som elev på Øfeldt Centrene kan du også i dit eget liv drage fordel af det gå-på-mod, den personlige modning og selvstændighed, som uddannelsen giver dig.

EFTER ELEVTIDEN

Du er garanteret ansættelse efter din elevtid, idet Centrene kun uddanner det antal elever, som de efterfølgende har brug for. Formålet med at uddanne eleverne er netop, at Centrene efterfølgende kan drage nytte af den kunnen, viden og forståelse, som opbygges hos den enkelte igennem den 3-årige uddannelse.

Dine kompetencer kommer således mange patienter til gavn. Du får mulighed for at ”Gøre noget ved det” og hjælpe en masse mennesker til et bedre liv.


Simon

Før jeg blev opmærksom på Øfeldt Centrene, var min interesse for træning og kroppen blevet større og større. Jeg har altid været fysisk aktiv både via fodbold, løb og styrketræning. Derfor faldt det mig naturligt at søge mere viden om kroppen.

Jeg ønskede at søge ind på fysioterapeutuddannelsen. Dette var dog ikke muligt for mig pga. det uddannelsesloft, som var gældende på daværende tidspunkt. Min far sendte mig et billede fra en avis, om at Øfeldt Centrene søgte elever til deres behandlingscentre i Rødovre og Karlslunde. Dette var min mulighed for at komme til at arbejde med min hobby. Da jeg havde læst om uddannelsen på hjemmesiden og følte mig overbevist om, at det var noget for mig, sendte jeg min ansøgning.

Ansættelsesproceduren er, at man kommer til to samtaler. Den første samtale var med Morten, som fortalte om Øfeldt Centrenes historie samt om behandlingsprincipperne og uddannelsen. Derefter bliver man, hvis det vurderes, at man er egnet, kaldt til en 2. samtale, hvor man gennemgår en styrketest, inden man kommer til en samtale med Morten, afdelingslederen Peter (i Rødovre-afdelingen) og Alex Øfeldt.

Da jeg startede blev jeg tildelt en mentor, som jeg skulle følge de første 3-6 måneder af min ansættelsesperiode. I takt med at jeg fik mere og mere styr på anatomien og øvelserne, fik jeg lov til at træne flere og flere øvelser med patienterne. Efter ca. 3 måneder begyndte jeg at træne alene med patienter, som jeg havde trænet med sammen med min mentor. Dette gav en god tryghed, da jeg kendte patienterne på forhånd, inden jeg skulle træne med dem alene. Der var også hele tiden andre erfarne behandlere ved min side, som kunne vejlede, hvis det var nødvendigt.

I løbet af alle 3 år som elev, er der anatomiundervisning hver tirsdag, hvor læger fra Panum Instituttet kommer og underviser. Dette giver god mulighed for at få repeteret alle emner flere gange i løbet af de 3 år. Ud over undervisningen besøger eleverne og de udlærte et par gange om året Panum Instituttet, hvor vi får lov til at se og røre ved muskler. Og professorer og læger med forskellige specialer holder jævnligt foredrag på Centrene. Igennem hele forløbet undervises eleverne i behandlingsprincipperne for hver af de mange forskellige diagnoser, Centrene behandler.

Her efter 3 år er jeg utrolig glad for mit elevforløb. Meget af den viden, jeg har fået, er kommet via ”hands-on” læring, da man tilbringer meget tid i den fælles behandlingssal med først sin mentor og derefter andre erfarne kollegaer. I behandlingssalen kan alle holde øje med alle, hvilket sikrer, at vi kan hjælpe og coache hinanden med at give den bedst mulige behandling til vores patienter. De flere hundrede års (samlede) erfaring hos Centrenes mange behandlere er af stor betydning i forhold til at afhjælpe patienternes smerter og lammelser.


Sebastian

MIN VEJ TIL ØFELDT CENTRENE

Det var min mor, der så elevannoncen i avisen. Jeg sendte en ansøgning og blev kaldt til 1. samtale i Rødovre-afdelingen for at vise, at den stille og noget generte dreng fra Sydsjælland, der kommer fra en hjælpsom familie, ville egne sig som træningsterapeutelev.

En uges tid efter blev jeg kaldt til 2. samtale, denne gang i Karlslunde-afdelingen, hvor jeg ud over samtalen skulle igennem en styrketest. Herefter blev jeg ansat som træningsterapeutelev. 

MIN FØRSTE ARBEJDSDAG

Jeg blev budt velkommen med fælles morgenmad og fik hilst på alle mine nye kollegaer. De første par uger gik bl.a. med læsning om Øfeldt Centrene, og jeg nåede, som én af de sidste elever, at få Øfeldt Centrenes historie fortalt af Teddy Øfeldt.

Min oplæring i behandlingssalen startede med, at jeg skulle gå sammen med seniorassistenten Nicolai, hvor jeg ret hurtigt deltog i behandlingen af patienterne. Først lettere opgaver og senere mere komplicerede opgaver.

Med tiden blev jeg clearet til at varetage behandling af patienter mere og mere på egen hånd, efterhånden som jeg fik den nødvendige viden til at kunne behandle de forskellige diagnoser.

UNDERVISNING

Det passede mig godt, at uddannelsen ikke kun foregår på ”skolebænken”, da jeg er mere praktisk anlagt og lærer mest ved at bruge mine hænder. Jeg havde svært ved at lære det anatomiske sprog og udtalen af de latinske ord, men jo flere gange vi gennemgik det, jo mere gav det mening.

Jeg kunne samtidig koble fremlæggelserne af de forskellige emner i den teoretiske undervisning til min dagligdag med patienterne, og skete det, at jeg mistede tråden under en fremlæggelse, som undervisningen består meget af, hjalp det, at vi var flere elever, så vi kunne støtte hinanden.

Undervejs i min elevtid forstuvede jeg foden til springgymnastik, som er min fritidsaktivitet, og måtte gå med krykker i noget tid. Det gav mig muligheden for at blive præsenteret for den mere administrative side af Centrenes arbejde, og det ville jeg ikke være foruden i dag.

NYE OPGAVER

Som tiden gik, startede flere nye elever. Det betød, at jeg blev flyttet til seniorassistent Peter, som fik ansvaret for mit forløb. Tilfredsheden med de behandlingsopgaver, jeg udførte, betød, at jeg, ved afslutningen af mit elevforløb, fik til opgave at behandle et barn med diagnosen enuresis nocturna – børn ældre end 5 år som ikke kan ligge tør om natten – ifm. et projekt i samarbejde mellem Rigshospitalet og Øfeldt Centrene.

TIDEN EFTER ELEVTIDEN

Jeg fik en lidt anderledes eksamen, da Danmark pludselig stod i en ekstraordinær samfundskrise pga. Covid-19. Der måtte tages mange ekstraordinære hygiejniske hensyn, og samtidig blev 1/3 af mine kolleger hjemsendt i en periode.

Jeg var en af dem, som skulle blive på arbejdspladsen, og det gav mig en fantastisk start efter min endte uddannelse, da jeg måtte tage stilling/mere ansvar i forhold til patienterne.

Fremtiden byder helt sikkert på endnu mere erfaring, igennem mange nye patientforløb på Øfeldt Centrene.

HVEM ER SEBASTIAN

Jeg er stadig den samme stille og rolige fyr fra Sydsjælland, men har nu gennemgået et af mit livs store udviklinger, ikke bare mht. min viden om menneskekroppen, diagnoser, skader og ikke mindst andre mennesker, men jeg er også personligt blevet styrket efter min 3-årige uddannelse.

Nu kan jeg kalde mig Øfeldt-træningsterapeut og har fundet den helt rigtige metode til at hjælpe mine medmennesker til et bedre funktionelt liv med færre smerter og fejlstillinger.


Christian

Det var faktisk min mor, som faldt over ansøgningsannoncen i Rødovre-avisen og fortalte mig om den. Jeg har altid været interesseret i kroppens helhed og selvfølgelig det at have med mennesker at gøre, så det var oplagt for mig at kontakte Øfeldt Centrene, og jeg fik hurtigt tid til en jobsamtale.

DET FØRSTE MØDE MED ØFELDT

Mit første møde var på Øfeldt Centrets Karlslunde-afdeling. Jeg havde ingen idé om, hvad jeg skulle forvente, men jeg blev taget godt imod af en af behandlerne, som viste mig rundt, så jeg kunne få et indtryk af, hvordan tingene foregår på Øfeldt Centrene.

Derefter skulle jeg igennem en styrketest, som alle elevansøgere skal igennem, for at se, om man har de nødvendige kræfter til at kunne give patienterne den intensive behandling, som kendetegner Øfeldt Centrene. Den bestod jeg. Alt i alt blev jeg positivt overrasket. Efter nogle dage blev jeg ringet op og fik at vide, at jeg skulle til en sidste samtale, som skulle foregå i Rødovre-afdelingen. Samtalen dér handlede om uddannelsesforløbets helhed. Kort efter blev jeg kontaktet igen og fik at vide, at jeg skulle starte i Rødovre-afdelingen.

DE FØRSTE MÅNEDER AF UDDANNELSEN

De første måneder skulle jeg følge en seniorassistent ved navn Christian L. og Claus. De satte mig ind i en række praktiske ting vedr. behandlingen i behandlingssalen og gav mig viden om kroppens anatomi og fortalte mig om behandlingsprincipperne på Øfeldt Centrene. Det var nogle dygtige behandlere, med et godt sammenhold. Efter nogle måneder fik jeg, under nær supervision af seniorassistenter, nogle udvalgte patienter. Det var en udfordring, men det gjorde mig hurtig moden på forskellige områder. Det er jeg utrolig taknemlig for i dag.

ET LÆRERIGT FORLØB

Vi gik til undervisning hver tirsdag, hvor vi havde teoretisk undervisning i behandlingsprincipperne samt anatomi, fysiologi og sygdomslære. Behandlingsprincipperne stod Alex Øfeldt for, hvor vi lærte om de forskellige handicapdiagnoser, og hvordan de skal behandles. Ud over det lærte vi også om de forskellige smertepatienter, herunder patienter med forskellige rygdiagnoser samt behandling af disse. Undervisningen i anatomien blev varetaget af erfarne læger og omfattede hele bevægeapparatet. Alt i alt har undervisningen været lærerig og spændende.

Efterhånden blev jeg mere og mere selvsikker i min behandling, idet min viden inden for anatomien og behandlingsprincipperne blev bedre og bedre. I takt hermed blev jeg, stadig under supervision af den tovholdende undersøger og en række seniorassistenter, clearet til at behandle mere komplicerede patienter.

UDLÆRT BEHANDLER

Nu er der gået 3 år, og jeg er færdigudlært træningsterapeut. Det har været 3 gode år, og jeg er rigtig glad for at arbejde som træningsterapeut, idet vores arbejdsdag aldrig er ens. Jeg har fået et godt kammeratskab med mine kollegaer og har lært mange forskellige patienter og deres forløb at kende. Jeg skal nu i gang med et nyt uddannelsesforløb på Øfeldt Centrene – som undersøger.