Victor

Interessen for kroppen som helhed har jeg altid haft, og den anatomiske viden, om hvordan tingene hænger sammen, synes jeg er enormt spændende. Samtidig har jeg altid haft lysten til at arbejde med mennesker med bevægelsesindskrænkninger eller smerter – at få dem smertefri eller hjælpe dem til en forbedret og lettere tilværelse. Det giver mig en stor tilfredsstillelse.

Derfor var det oplagt for mig at kontakte Øfeldt Centrene. De har stor ekspertise inden for funktionel træning og inden for selve bevægeapparatet.

Øfeldt-metoden bygger på stor faglig forståelse og mange års erfaring. Det fangede mig med det samme. Både den målrettede intensive træning, og hvordan man følger patienten igennem hele behandlingsperioden, og at ingen er overladt til sig selv.

Første møde med Øfeldt Centrene:

Jeg blev taget godt i mod af Morten, som viste mig behandlingssalen og de forskellige redskaber, der bliver brugt på Centrene, og jeg fik en nøje gennemgang af behandlingsprincipperne og de forskellige diagnoser, der bliver behandlet.

Efter en meget spændende snak og rundvisning var jeg slet ikke i tvivl om, at det var her min fremtid skulle være!

Jeg blev indkaldt til 2. samtale og skulle starte med en styrketest, hvorefter jeg mødte Alex Øfeldt og Peter (afdelingslederen). Ved denne samtale blev der fortalt, hvordan selve hverdagen foregår ved Øfeldt. Jeg blev herefter ringet op og fik at vide, at jeg kunne starte til august!

Elevtiden ved Øfeldt:
Jeg mødte ind på Rødovre-afdelingen og blev taget godt imod af Claus, som er elevvejleder. Her fik jeg en gennemgang af Øfeldts historie, dagligdagen og det ansvar, som følger med som træningsterapeut. Jeg fik endnu en rundvisning, hvor jeg også hilste på alle mine nye kollegaer.

Til hverdag gik jeg med to erfarne behandlere Claus og Jonas. De satte mig grundigt ind i behandlingsprincipperne, og om hvordan vi arbejder med de forskellige stabiliseringer (lejringer) for at isolere muskelarbejdet til de muskler, som er svækket.

Jeg fik på kort tid en enorm viden om sammenhængen mellem behandlingsprincipperne og anatomien. Begge dele blev terpet hver eneste dag – på opfordring samt gennem spørgsmål om diverse emner fra mine kollegaer. Herudover blev vi undervist hver tirsdag af erfarne læger fra Panum, som gik i dybden med bevægeapparatet samt sygdomslære.

Da vi var få elever på holdet, var undervisningen meget intensiv og med mange fremlæggelser, og vi kunne gå meget dybt ned i emnerne, hvilket gav stor forståelse.

Vi blev også undervist af bl.a. Alex Øfeldt, som på en utrolig inspirerende og kreativ måde kombinerede undervisningen i behandlingsprincipperne med almen styrketræning, hvilket gav os elever en utrolig god erfaring og forståelse, som vi kunne bruge i behandlingssalen.

På Øfeldt Centrene er der et særdeles godt teamwork, hvor alle deler deres store erfaring, og hvor de forskellige diagnoser gennemgås. Dette hjælper virkelig os elever til at blive godt rustet og klædt tilstrækkeligt på til at kunne behandle patienterne. Elevtiden er en form for mesterlære, hvor man går med to erfarne seniorassistenter og bliver lært op hen af vejen, inden man stille og roligt selv tager over.

Uddannet træningsterapeut:

Jeg er nu færdiguddannet, og min tid ved Øfeldt har været meget inspirerende, og jeg har udviklet mig meget de sidste par år – både fagligt og personligt. En rejse jeg vil se tilbage på som det sted, der har gjort størst indtryk på mig igennem mine år.

Det mest berigende i hverdagen, ud over gode kollegaer, godt sammenhold og samarbejde, må være det personlige forhold, man får til patienterne samt måden, hvorpå man føler, at man gør en forskel, og hvor meget man beriger deres hverdag. Det giver ekstra blod på tanden! 

Derudover bliver man ivrig efter at tilegne sig ny viden, udvikle sig og blive dygtigere.

Tak Øfeldt!

Videreuddannelse til undersøger:

Jeg har netop bestået min undersøgereksamen, som er en del af uddannelsesprocessen til at varetage seniorassistentfunktion. Nu mangler kun den praktiske oplæring/clearing til at kunne undersøge de forskellige diagnoser, som behandles på Centrene. Jeg ser frem til mange flere gode år og udvikling in proces.


Anders B

Jeg har altid været interesseret i kroppen, hvordan fungerer den, og hvordan er vi sat sammen? Jeg synes, det kunne være spændende at arbejde med mennesker og især at kunne hjælpe mennesker med deres smerter og handicap. Derfor har jeg længe godt kunne tænke mig at være fysioterapeut. Efter jeg var færdig med gymnasiet, fandt mine forældre et opslag i lokalavisen, hvor Øfeldt Centrene søgte nye elever. Jeg var mange gange inde på hjemmesiden for at læse mere om det hele, og da det lød som noget for mig, sendte jeg en ansøgning.

Jeg blev hurtigt indkaldt til 1. samtale, hvor jeg mødte Morten, som fortalte mig meget mere om uddannelsen. Derefter blev jeg indkaldt til 2. og sidste samtale. Her skulle jeg bl.a. igennem en styrketest for at se, om jeg var stærk nok til hverdagens arbejde, den bestod jeg. Jeg skulle starte i Rødovre-afdelingen.

FØRSTE ”RIGTIGE” DAG PÅ AFDELINGEN I RØDOVRE

Jeg var meget spændt på at komme i gang med uddannelsen og glædede mig til at møde alle kollegaer og patienter. Jeg blev taget supergodt imod af alle mine nye kollegaer, og jeg blev præsenteret for de to seniorassistenter, jeg skulle følge igennem mit uddannelsesforløb. Den ene var Morten, som jeg havde været til samtale med, den anden var elevvejlederen Claus.

MIN TID SOM ELEV – UNDERVISNING OG OPLÆRING

Jeg blev ansat samtidig med en anden elev, som skulle starte i Karlslunde-afdelingen. Vi to fik ret hurtigt et godt sammenhold, da han hver tirsdag kom til Rødovre-afdelingen, hvor vores anatomiundervisning foregår. Vi blev undervist i anatomi af nogle utrolig dygtige læger, som er tilknyttet Centrene. Ud over undervisning i anatomi, stod Alex Øfeldt for undervisning i behandlingsprincipperne inden for de forskellige diagnoser, som Centrene behandler.

Gennem uddannelsen besøger man Panum Instituttet og Patologisk Institut for at studere muskler, sener, ledbånd, knogler osv. nærmere – det er ikke kun bøger hele tiden.

Indimellem afholdes der foredrag på Øfeldt Centrene af læger og professorer udefra. De underviser i forskellige emner, som holder træningsterapeuterne ajour med den nyeste forskning og viden.

Ud over undervisningen hver tirsdag bliver man hver dag hørt af seniorassistenter og kollegaer i hhv. anatomi og behandlingsprincipperne samt læren om de forskellige sygdomme/diagnoser. Selvom det kan være hårdt en gang imellem, er alt dette med til at gøre én klar til selv at skulle stå med patienterne. Senere er man utrolig glad for, at man ”blev kørt sådan igennem” af sine kollegaer.

MINE FØRSTE PATIENTER

Efter nogle måneder skulle jeg til at have udvalgte patienter i parløb med erfarne behandlere. Det var en udfordring i starten, men der gik ikke længe, før jeg følte mig sikker i mit arbejde, i kraft af at jeg blev mere erfaren og fik større og større viden igennem undervisningen. Jo længere man når i uddannelsesforløbet, jo flere forskellige diagnoser møder man, hvilket modnede mig meget.

UDDANNET TRÆNINGSTERAPEUT

Der er nu gået 3 år, og jeg er færdig med uddannelsen. Jeg er utrolig glad for mit arbejde, da jeg har fantastiske kollegaer. Ingen af mine arbejdsdage er ens, fordi jeg hver dag har patienter med forskellige diagnoser, som skal behandles forskelligt.

Nu skal jeg snart i gang med et nyt uddannelsesforløb til seniorassistent (undersøger), hvilket jeg glæder mig til.


Anders H

Jeg faldt over annoncen i lokalavisen “Sydkysten” – Øfeldt Centrene søgte elever til uddannelsen som træningsterapeut. På trods af at jeg manglede et år af min HHX, valgte jeg at kontakte Øfeldt Centret med det samme. Kort tid efter kom jeg til samtale.

FØRSTE MØDE MED ØFELDT CENTRENE

Jeg blev modtaget på Øfeldt Centrenes Karlslunde-afdeling af en behandler – Martin – som viste mig behandlingssalen, som består af en masse brikse og redskaber, der gør det muligt for behandlerne, at tilpasse den enkelte patients behandling efter dennes individuelle behov.

Martin fortalte mig om de forskellige handicaps, som Centrene behandler, og at hver patients behandlingsforløb følges nøje af en kompetent behandler, og at ingen patienter er overladt til sig selv. Jeg fik også at vide, at der var mulighed for at uddanne sig til undersøger efter det 3-årige elevforløb, og jeg så videooptagelser af patienters behandlingsresultater.

Den effektive behandling, de gode resultater og det faktum, at principperne bygger på rationel styrketræning gjorde, at jeg hurtigt blev overbevist om, at dette sted kunne være det rigtige for mig.

Til slut skulle jeg gennemføre en styrkeprøve for at teste, om min fysiske tilstand var god nok til at kunne varetage den relativt fysisk krævende behandling af patienterne.

Et par dage efter blev jeg indkaldt til 2. samtale. Her mødte jeg Alex Øfeldt, og Martin igen. De gik mere i dybden med, hvad hverdagen på Øfeldt Centrene går ud på. Nogle dage senere fik jeg besked om, at jeg kunne starte – efter at jeg havde gjort min uddannelse på Køge Handelsskole færdig.

ELEVTIDEN

Jeg skulle møde 1. august 2008 på Øfeldt Centrenes Karlslunde-afdeling, hvor jeg blev taget imod af den elevansvarlige – Stefan. Han fortalte mig om Centrenes historie, om arbejdsdagen og om det ansvar, der følger med som behandler på Øfeldt Centrene. Endnu engang blev jeg vist rundt på Centret og hilste på mine nye kollegaer.

Hver tirsdag skulle jeg møde på Øfeldt Centrenes Rødovre-afdeling, hvor jeg blev undervist af læger i anatomi. Undervisningen var koncentreret primært om den makroskopiske anatomi (bevægeapparatet) samt sygdomslære og fysiologi. Da vi var relativt få på holdet, var undervisningen meget intensiv, og vi kunne gå mere i dybden med hvert emne. Vi hørte løbende hinanden, hvilket gjorde vores læsning mere konkurrencepræget og resulterede i en rigtig god forståelse.

Den teoretiske undervisning i Øfeldt Centrenes behandlingsprincipper varetages af Alex Øfeldt, som underviste os på et hold, hvor vi løbende blev udsat for teoretiske prøver og hørt i praktisk kunnen, så vores kompetencer hele tiden matchede vores forløb og patienter. Jeg har aldrig, på nogen af mine tidligere uddannelsessteder, oplevet så dybdegående og grundig en undervisning som denne. Alex formåede at gøre undervisningen spændende, både hvad angik behandlingen samt det grundlæggende i almindelig styrketræning, hvilket var meget inspirerende for mig, eftersom jeg selv træner. Sideløbende med anatomiundervisningen og undervisningen i behandlingsprincipperne underviste Stefan os i starten i, hvordan bevægeapparatet påvirkes af de forskellige diagnoser/sygdomme: Eks. sclerose, muskelsvind og hjernelammelse samt forskellige ryglidelser; discusprolaps, spinalstenose, spondylose og facetledsarthrose. Samtidig hermed, og igennem hele mit elevforløb, skulle jeg læse en manual om behandlingsprincipperne.

I hverdagen skulle jeg følge 2 erfarne behandlere – Stefan og Martin, som satte mig grundigt ind i behandlingsprincipperne, og hvordan man med bindinger kan sikre, at patienten arbejder isoleret med præcis de muskler, som er svækket som følge af deres sygdom/diagnose. Jeg lærte også, hvordan man, som behandler, skal “møde” de forskellige patienter, så de ikke føler sig “syge”, men i stedet opfatter sig selv som mennesker, der blot har behov for denne særlige målrettede optræning af deres muskler.

Stefan og 2 andre erfarne behandlere – Michael og Henrik – sørgede for, at jeg hele tiden havde styr på behandlingsprincipperne for behandling af hver diagnose og smertetype. Jeg blev hørt og testet i min teori hver eneste dag, hvilket viste sig at være enormt lærerigt. Afdelingslederen Henrik gjorde meget ud af, at jeg lærte at se sammenhængen mellem behandlingsprincipperne og anatomien. Dette var med til at styrke min teoretiske kunnen, mine forklaringer over for rygpatienter og betød, at jeg hele tiden fortsatte med at dygtiggøre mig, hvilket jeg er taknemmelig for i dag.

Vi fik fortsat løbende undervisning af Alex Øfeldt, som præsenterede os for nye problemstillinger, som vi skulle tage stilling til, ligesom vi fik teoretiske og praktiske prøver, så der var sikkerhed for, at vi både forstod behandlingsprincipperne og kunne udføre behandlingen korrekt.

I takt med at jeg blev mere sikker, kom jeg til at varetage mere af behandlingen selv – dog under kyndig vejledning af min seniorassistent, som hele tiden var på sidelinjen og gav råd, hvis jeg var i tvivl.

Min viden inden for anatomien og behandlingsprincipperne blev større og større, og i takt med dette blev jeg under kyndig supervision og “back up” fra de rutinerede seniorassistenter løbende clearet til at have med sværere og sværere patienter at gøre.

Allerede i den sene fase af mit elevforløb, havde jeg oparbejdet en så dybdegående anatomisk og praktisk viden, at jeg følte mig sikker i udførelsen af behandlingen – uanset patientsværhedsgraden.

Den sidste gruppe af patienter, som jeg fik med at gøre, var dem, som er henvist pga. smerter forskellige steder i bevægeapparatet. Disse blev nøje udvalgt – ud fra kompleksiteten af deres diagnose. Det var forbundet med et større ansvar end hidtil at have med disse smertepatienter at gøre, og det medførte, må jeg indrømme, en lille portion nervøsitet. Det viste sig dog at være en meget betydningsfuld modningsfase for mig. Jeg lærte at møde patienter med forskellig baggrund – psykologer, arbejdsledige, politibetjente – samt at håndtere deres individuelle smerter.

JOBBETS INDHOLD

Efter at jeg er blevet udlært og har afsluttet både min eksamen i behandlingsprincipperne og den lægeeksaminerede eksamen i anatomi, er jeg i gang med at uddanne mig til undersøger, hvilket indebærer tilsvarende clearinger til mere og mere komplicerede lidelser (sværhedsgrader). Jeg har dygtige kolleger, og sammen udgør vi et meget stærkt team. Vi bliver dagligt holdt til ilden ved, at vi hører hinanden i teoretisk viden og anatomi, og vi spørger hinanden til råds og deler vores erfaringer.

Der er sket meget, siden jeg startede, og jeg står med en følelse af at have valgt helt rigtigt – jeg har fundet det fag, jeg allerhelst vil beskæftige mig med. Det er inspirerende at se, hvordan Øfeldt-behandlingen kan give patienterne øget livskvalitet. Jeg har lært, at handicappede mennesker både har humor og selvironi, og at de besidder livsglæde ligesom alle andre. Jeg ser frem til at møde på arbejde hver dag og gøre, hvad jeg kan, for at hjælpe mine patienter.

Jeg har fået mulighed for at hjælpe mennesker til en bedre hverdag. Jeg har behandlet patienter, som har været ved at “gå ud af deres gode skind” pga. smerter, og sendt dem hjem igen uden smerter. Jeg er taknemmelig for, at jeg i dag kan tage imod og behandle en hvilken som helst smertepatient. Den viden vil jeg ikke bytte for noget andet. Det er bekræftende at blive anerkendt af patienter, som efter endt behandling er blevet smertefrie. Jeg føler samtidig, at jeg har gennemgået en stor personlig udvikling. Jeg har lært utrolig meget om kroppens anatomi og om, hvor vigtigt det er at passe på og tage ansvar for sin krop.


Christian

Det var faktisk min mor, som faldt over ansøgningsannoncen i Rødovre-avisen og fortalte mig om den. Jeg har altid været interesseret i kroppens helhed og selvfølgelig det at have med mennesker at gøre, så det var oplagt for mig at kontakte Øfeldt Centrene, og jeg fik hurtigt tid til en jobsamtale.

DET FØRSTE MØDE MED ØFELDT

Mit første møde var på Øfeldt Centrets Karlslunde-afdeling. Jeg havde ingen idé om, hvad jeg skulle forvente, men jeg blev taget godt imod af en af behandlerne, som viste mig rundt, så jeg kunne få et indtryk af, hvordan tingene foregår på Øfeldt Centrene.

Derefter skulle jeg igennem en styrketest, som alle elevansøgere skal igennem, for at se, om man har de nødvendige kræfter til at kunne give patienterne den intensive behandling, som kendetegner Øfeldt Centrene. Den bestod jeg. Alt i alt blev jeg positivt overrasket. Efter nogle dage blev jeg ringet op og fik at vide, at jeg skulle til en sidste samtale, som skulle foregå i Rødovre-afdelingen. Samtalen dér handlede om uddannelsesforløbets helhed. Kort efter blev jeg kontaktet igen og fik at vide, at jeg skulle starte i Rødovre-afdelingen.

DE FØRSTE MÅNEDER AF UDDANNELSEN

De første måneder skulle jeg følge en seniorassistent ved navn Christian L. og Claus. De satte mig ind i en række praktiske ting vedr. behandlingen i behandlingssalen og gav mig viden om kroppens anatomi og fortalte mig om behandlingsprincipperne på Øfeldt Centrene. Det var nogle dygtige behandlere, med et godt sammenhold. Efter nogle måneder fik jeg, under nær supervision af seniorassistenter, nogle udvalgte patienter. Det var en udfordring, men det gjorde mig hurtig moden på forskellige områder. Det er jeg utrolig taknemlig for i dag.

ET LÆRERIGT FORLØB

Vi gik til undervisning hver tirsdag, hvor vi havde teoretisk undervisning i behandlingsprincipperne samt anatomi, fysiologi og sygdomslære. Behandlingsprincipperne stod Alex Øfeldt for, hvor vi lærte om de forskellige handicapdiagnoser, og hvordan de skal behandles. Ud over det lærte vi også om de forskellige smertepatienter, herunder patienter med forskellige rygdiagnoser samt behandling af disse. Undervisningen i anatomien blev varetaget af erfarne læger og omfattede hele bevægeapparatet. Alt i alt har undervisningen været lærerig og spændende.

Efterhånden blev jeg mere og mere selvsikker i min behandling, idet min viden inden for anatomien og behandlingsprincipperne blev bedre og bedre. I takt hermed blev jeg, stadig under supervision af den tovholdende undersøger og en række seniorassistenter, clearet til at behandle mere komplicerede patienter.

UDLÆRT BEHANDLER

Nu er der gået 3 år, og jeg er færdigudlært træningsterapeut. Det har været 3 gode år, og jeg er rigtig glad for at arbejde som træningsterapeut, idet vores arbejdsdag aldrig er ens. Jeg har fået et godt kammeratskab med mine kollegaer og har lært mange forskellige patienter og deres forløb at kende. Jeg skal nu i gang med et nyt uddannelsesforløb på Øfeldt Centrene – som undersøger.