Behandling af persondata for patienter

Når du ansøger via det elektroniske ansøgningsskema, accepterer du, at vi registrerer og opsamler dine persondata, som du indtaster i forbindelse med din ansøgning. Det vil sige e-mail, navn, telefonnr., adresse mv. som du selv angiver. Dette gælder også foto af dig.

Oplysningerne anvendes alene ifm. ansøgningen, og der anvendes ikke cookies. Vi kan dele dine ansøgningsoplysninger med relevante medar- bejdere på Centrene, som er involveret i ansættelsesprocessen. Oplysningerne videregives ikke til andre uden for Centrene.

Oplysningerne opbevares kun indtil ansættelsesprocessen er afsluttet, og i en periode efterfølgende, hvor vi mener, at din ansøgning er rele- vant for os, men aldrig længere end 12 måneder, med mindre du giver os skriftlig tilladelse til dette.