Henvisning fra
Sundhedsplatformen

Del gerne artiklen

Vejledning i henvisning til Øfeldt Centrene ApS (Specialenr. 58)
til sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Opret en best./ord.: Henvisning til Øfeldt – evt. fremsøg SP-id: REF302021.
Udfyld følgende under kommentar:
• Henvisningsårsag
• Diagnose
• Henvisningsperiode (6 md.)
• Behandlingens omfang (timer pr. uge)
• Skønnes behandlingen at kræve særlige hensyn pga. kalkfattige knogler? (Nej/ja/ikke undersøgt)
Vedr. vederlagsfri patienter:
• Er patienten i stand til at benytte offentlige transportmidler? (Ja/nej)
• Er ledsager påkrævet? (Ja/nej)
• Andre relevante forhold?
Best./ord. og behandlingskontrakten signeres som vanligt.


Henvisning fra læge

Klik på knappen DNHF (Den Nationale HenvisningsFormidling) i værktøjslinjen. En ekstern side åbner sig i browseren, hvor man skal logge ind med sin digitale signatur.

På DNHF udfyldes selve henvisningen:

• Vælg relevant afdeling
• Fremsøg patienten
• Opret henvisningen
• Udfyld felter med oplysninger fra lægens henvisning (se evt. notat/anamnese under patienten)
• Klik ”SEND” for at sende henvisningen fra DNHFTIL Øfeldt Centrene.

I Sundhedsplatformen færdiggøres Øfeldt-henvisningen ved at:

• Udfylde Henvist til med Øfeldt Centret ApS, Teddy Øfeldt
• Ændre Status til Lukket samt Årsag til Øfeldt, henvisning oprettet og sendt i DNHF

Henvisningen sendes ikke ud af Sundhedsplatformen, men er dokumenteret i patientens journal.
Klik Acceptér.


Henvisning fra sekretær

Henvisningen vælges ud fra arbejdslisten Udgående henvisninger, kræver opfølgning:

I tilfælde af at henviser ikke har adgang til at sende en Øfeldt-henvisning, bedes CIMT (Center for IT og Medicoteknologi) kontaktet, som kan låse op i Sundhedsplatformen.

• Klik på DNHF-link (Den Nationale HenvisningsFormildling) øverst til højre i din værktøjslinje
• Udfyld henvisningen på DNHF’s hjemmeside (denne åbnes, når du har klikket på linket)
• Vælg relevant afdeling
• Fremsøg patienten
• Opret henvisningen
• Udfyld felter med oplysninger fra lægens henvisning (se evt. lægens notat/anamnese under patienten)
• Klik ”SEND” for at sende henvisningen fra DNHF til Øfeldt Centrene
• I Sundhedsplatformen færdiggøres henvisningen ved at ændre Status til Lukket samt Årsag til Øfeldt, henvisning oprettet og sendt i DNHF og klik Acceptér.