Behandlingsforsøg på Øfeldt Centrene – med økonomisk støtte fra Helsefonden

Øfeldt Centrene gennemfører i samarbejde med Rigshospitalet et behandlingsforsøg med formål at undersøge virkningen af en række terapeutassisterede muskelstyrkende øvelser hos 20 børn, ældre end 5 år, med ufrivillig natlig vandladning (enuresis nocturna).

Har du, eller kender du familier med, børn mellem 6 og 14 år, som har dette problem, og som kunne tænke sig at deltage i behandlingsforsøget, kan yderligere information fås ved at kontakte Øfeldt Centrenes Rødovre-afdeling på telefon 36 70 64 05. Deltagelse kan foregå på begge Centrenes afdelinger i Rødovre eller Karlslunde.

Øvelserne, som indgår i behandlingsforsøget, har afhjulpet inkontinens hos et stort antal rygmarvsskadede lammede patienter på Øfeldt Centrene, og har vist lovende effekt hos et mindre antal børn med enuresis nocturna. Derfor ønskes det undersøgt, om disse lovende resultater kan bekræftes hos et større antal børn.

Enuresis nocturna er ikke et ubetydeligt problem, idet ca. 50.000 danske børn har lidelsen – svarende til ca. 2 børn i hver skoleklasse. Og selvom de fleste børn vokser sig fra lidelsen – kun 1-2 % af 15-årige har problemet – kan det være uoverskuelig lang tid for et barn at vente måske 4-5 år med sociale konsekvenser og forstyrret søvn op til flere gange hver nat, som samtidig kan gå ud over barnets indlæring i skolen.

Såfremt behandlingsforsøget viser positive resultater, er der skabt det nødvendige grundlag for en mulig efterfølgende randomiseret klinisk undersøgelse (videnskabelig undersøgelse med tilfældig tildeling af behandlingsgruppe efter lodtrækning). Her vil det kunne afklares, om de allerede kendte behandlingsformer til enuresis nocturna i fremtiden bør suppleres med et tilbud om målrettede (muskelstyrkende) øvelser. Herudover vil en evt. positiv effekt kunne få betydning for den hidtidige forståelse af børns manglende/forsinkede evne til at ligge tør om natten.

Behandlingen af børnene er fondsfinansieret og er derfor uden udgifter for det offentlige og de deltagende børn/familier. Øfeldt Centrene takker bl.a. Helsefonden, som har ydet økonomisk støtte til behandlingsforsøget

Det skal herudover bemærkes, at behandlingsforsøget ikke gennemføres med øget indtjening for øje, idet de behandlede børn vil træde i stedet for andre patienter, og idet Øfeldt Centrenes behandlingskapacitet er nøje aftalt med regionerne.